Đơn vị thành viên

Nhà máy Đường Phụng Hiệp

 

 

Nhà Máy Đường Phụng Hiệp

    Số 10 , Đường 1 tháng 5 , phường Hiệp Thành,

    Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

    Điện thoại : 0293.3960639 - 3867760

    Fax : 0293.3867359

    Email : nmdphunghiep@casuco.com.vn


 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh