Quan hệ cổ đông » Thông báo

Nghị quyết: " Tạm ứng cổ tức kỳ I năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017"

Ngày: 06/01/2017 số lượt xem: 1493

 Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) thông báo Nghị quyết: " Tạm ứng cổ tức kỳ I năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017".

 

Tải về tại đây :  -  Link 1

                         -  Link 2

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh