Quan hệ cổ đông » Thông báo

Hướng dẫn cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

Ngày: 04/09/2021 số lượt xem: 1151
Hướng dẫn cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

 Tải về tại đây: Huongdan dang nhap DAIHOI.pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh