Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thơ mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (kèm tài liệu dự thảo Đại hội)

Ngày: 20/12/2021 số lượt xem: 1862
Thơ mời số: 06/TM.HĐQT, ngày 20/12/2021 v/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (kèm tài liệu dự thảo Đại hội)

Taive:THUMOI.pdf

Taive:TLDH2021.rar

Các tin khác
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh