Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thơ mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày: 21/12/2020 số lượt xem: 327
Thư mời số: 08/TM.HĐQT, ngày 21/12/2020 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kết thúc nhiệm kỳ II (2015-2020)

 Taivetaiday/Thomoi.pdf

Tin mới hơn
 - 
Thông báo
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh