Tin tức - Sự kiện » Bài viết CB_Người lao động

ĐẢNG BỘ CÔNG TY TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Ngày: 21/07/2016 số lượt xem: 1705

          Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng như nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, người lao động tại doanh nghiệp về những kết quả của quá trình đổi mới đất nước, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, định hướng phát triển trong giai đoạn mới v.v…Ngày 20/7/2016, tại Hội trường Xí nghiệp đường Vị Thanh. Đảng bộ công ty cổ phần mía đường Cần Thơ tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cho cán bộ đảng viên và công nhân lao động thuộc đảng bộ bộ phận khối Văn phòng công ty và Xí nghiệp đường Vị Thanh, tham gia học tập có hơn 146 đ/c là cán bộ, đảng viên và 270 công nhân lao động, đạt trên 92 % tổng số người lao động tham gia. Đ/c Nguyễn Minh Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy công ty, Trưởng ban Công tác Đoàn thể đã báo cáo triển khai, khái quát các nội dung như: Những nội dung cơ bản của báo cáo trính trị tại Đại hội XII của đảng, Nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020, về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “ một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

 

Đ/c Nguyễn Minh Dũng - Phó Bí thư đảng ủy, trưởng Ban CTĐT báo cáo triển khai Nghị quyết

 

      Tính đến ngày 21/7/2016, Đảng bộ công ty đã tổ chức được 04 lớp học tập Nghị quyết Đại hội đảng toàn toàn quốc lần thứ XII, tại 2 điểm là Nhà máy đường Phụng Hiệp và Xí Nghiệp đường Vị Thanh, với sự tham gia của hơn 240 cán bộ đảng viên và 480 công nhân lao động, theo kế hoạch ngày 22/7/2016 Đảng bộ tiếp tục tổ chức triển khai tại Văn phòng đại diện Chi nhánh thành phố Cần Thơ cho hơn 30 đ/c là cán bộ đảng viên, công nhân viên của Chi nhánh Tp.Cần Thơ, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Du Lịch Mía đường Cần Thơ.

 

Ban Đoàn Thể

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh