Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của CASUCO

THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CASUCO – NHƯNG VẪN CÒN NHIỀU THÁCH THỨC

Ngày: 03/10/2018 số lượt xem: 2404

         

          Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2018, qua đại hội, Hội đồng quản trị, Ban điểu hành đã đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một một niên vụ mía đường đầy khó khăn thử thách, giá đường trong nước giảm liên tục, tình hình thị trường tiêu thụ chậm làm cho lượng đường thành phẩm tồn kho cao và rất khó tiêu thụ.

          Trước tình hình khó khăn chung của thị trường, Hội đồng quản trị cũng đã kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban điều hành khắc phục mọi khó khăn nhằm vượt qua thử thách  như rà soát tiết giảm chi phí trong toàn công ty, sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự tinh gọn, đặc biệt là khâu gián tiếp để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị, với kết quả trong niên vụ sản xuất vừa qua CASUCO đã thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao đạt 99,60 % về sản lượng đường sản xuất và 44,74% về chỉ tiêu lợi nhuận.

                                                                                                         Ảnh: Cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

           

          Nhằm tập trung trí tuệ và năng lực, cùng vượt qua những khó khăn thách thức trong thời gian tới, đồng thời do có biến động về cơ cấu sở hữu cổ phần, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nâng tổng số thành viên HĐQT của CASUCO nhiệm kỳ 2015 - 2020 lên bảy người và cơ cấu lại thành viên Ban kiểm soát cho phù hợp với tình hình mới.

                                                                      Ảnh: Các TV. HĐQT và BKS – Nhiệm kỳ 2015 – 2020.

               ( Từ trái qua : Bà Trần Thị Bích Nhi – Trưởng BKS, Bà Trần Thị Thái, Ông Lê Hồng Thái – TV. HĐQT,               Ông Nguyễn Thanh Nhàn – PCT. HĐQT, Ông Phạm Quang Vinh – CT. HĐQT, Ông Trần Văn Hùng, Ông Đoàn Tấn Quan, Ông Trần Ngọc Hiếu – TV. HĐQT, Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Ngô Văn Trường – TV. BKS)

        

          Trong niên vụ sản xuất kinh doanh tới, mặc dù được đại hội đánh giá cũng còn gặp nhiều khó khăn của ngành đường trong nước và thế giới, tuy nhiên trên cơ sở đánh giá, phân tích và nhận định tình hình chung của ngành mía đường, đại hội cũng đã đề ra định hướng hoạt động trong niên vụ 2018 -2019 như sau: Duy trì mối quan hệ, các chính sách hỗ trợ địa phương có vùng mía nguyên liệu; tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác mía cho nông dân nhằm nâng cao năng suất và chất lượng mía nguyên liệu từ đó sẽ giảm được giá thành sản xuất mía, mang lại hiệu quả cao hơn cho người trồng mía; Bộ phận Nguyên liệu tích cực tìm kiếm các giống mía mới có năng suất và chữ đường cao, phù hợp với vùng đất ở từng khu vực chuyển giao rộng rãi cho người nông dân, hoàn chỉnh đề án phát triển bền vững vùng mía nguyên liệu của CASUCO; tập trung sản xuất kinh doanh ngành nghề chính là SXKD mặt hàng đường, chú trọng nâng cao chất lượng đường sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường ngày càng cao.

                                                                                                        Ảnh: Đoàn CT biểu quyết tại Đại hội

         

          Với những nhận định và sự quyết tâm, đồng lòng của đại hội, trong niên vụ 2018 – 2019, đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành CASUCO sản xuất từ 84 ngàn tấn đường và lợi nhuận trước thuế phải đạt từ 12 tỷ đồng trở lên.

          Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2018 của CASUCO khép lại, với sự quyết tâm và đồng lòng, tất cả quý đại biểu cổ đông tin tưởng rằng HĐQT, Ban điều hành sẽ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội giao trong niên vụ 2018 – 2019.

 

                                                                                                                              Bài, ảnh: BAN NC - PT

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh