Đơn vị thành viên

TRAI THỰC NGHIỆM HIỆP HƯNG

Trại Thực Nghiệm Hiệp Hưng

  Ấp Hưng Thạnh, Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

    Điện thoại: 0293.3 991 816

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh