Liên hệ

CTY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ
Số 1284 Trần Hưng Đạo, khu vực V, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3879607 - 3879029
Fax : 0293.3879607
Email:casuco@casuco.com.vn

Lưu ý * là thông tin bắt buộc
Họ tên *
Địa chỉ
Điện thoại *
Fax
Email*
Tiêu đề *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh