Đơn vị thành viên

TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

 

Trụ Sở Công Ty:

    Số 1284 Trần Hưng Đạo, khu vực V, phường 7,

    thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

    Điện thoại: 0293.3879607 - 3879029

    Fax   :   0293.3879607.

    Email:casuco@casuco.com.vn; casuco@hcm.vnn.vn

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh