Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) tiền thân là Công ty mía đường Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 2232/QĐ.Ct.HC.95 ngày 15/11/1995 của UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) để thực hiện đầu tư xây dựng 2 Nhà máy đường Vị Thanh (công suất thiết kế 1000 TMN) và Phụng Hiệp (công suất thiết kế: 1250 TMN).

 

 

Năm 2004, thực hiện Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/03/2004 của Thủ tướng Chính Phủ v/v tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường. UBND tỉnh Hậu Giang đã có Quyết định số 1927/QĐ-CT-UB ngày 03/12/2004 V/v chuyển đổi Công ty mía đường Cần Thơ thành Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ. Giấy chứng nhận kinh doanh số 6403000018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 29/04/2005. Đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 11 vào ngày 03/07/2012 với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 1800283278.

 

Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh:
                    - Sản xuất kinh doanh các sản phẩm của ngành mía đường.
                    - Dịch vụ vật tư kỹ thuật nông nghiệp.
                    - Kinh doanh vật tư thiết bị ngành mía đường.
                    - Dịch vụ cho thuê tài sản.
                    - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch.
                    - Đầu tư và kinh doanh bất động sản.

 

Trụ sở chính:
          Địa chỉ: 1284 Trần Hưng Đạo, Khu vực V, P7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
          Điện thoại/ Fax : 0711.3879607
          Website: www.casuco.vn - Email : casuco@casuco.com.vn

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh