Đơn vị thành viên

XN Đường Vị Thanh

 

Xí Nghiệp Đường Vị Thanh

    Số 1284 Trần Hưng Đạo,  khu vực V, phường 7,

    thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

    Điện thoại: 0293.3879351 - 3879282 - 3879140

    Fax           : 0293.3879140 - 3879351 - 3879282

    Email :   xndvithanh@casuco.com.vn

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh