Đơn vị liên kết

Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng

Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) là một Doanh nghiệp nhà nước, được thành lập theo quyết định số 43/QĐ.TCCB.96 ngày 02/02/1996 của UBND tỉnh Sóc Trăng, và được chuyển đổi sang Công ty cổ phần vào ngày 01/01/2009, là doanh nghiệp duy nhất sản xuất đường ở Sóc Trăng với công suất ép bình quân 2.700 tấn mía cây/ngày và sản lượng đường hàng năm là 35.000 tấn.

intro

Hoạt động từ năm 1998, Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) với thâm niên trên 10 năm, là một thương hiệu nổi tiếng tại thị trường ĐBSCL và TPHCM. Với đội ngũ cán bộ quản lý nhiều kinh nghiệm, công nhân lành nghề, vị trí địa lý thuận lợi, thương hiệu SOSUCO phát triển ngày càng bền vững, khẳng định vị thế không chỉ ở thị trường trong nước và còn hướng ra thế giới. Ngoài sản phẩm đường trắng, SOSUCO đã mở rộng sản xuất, kinh doanh đa dạng hóa ngành nghề.

introge

 

Sosuco Chuyên:
  • Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu trực tiếp đường và các sản phẩm ngành mía đường.
  • Dịch vụ đầu tư trồng và thu mua mía.
  • Sản xuất và cung cấp điện.

Nhà Máy Nhiệt Điện:
Sosuco đã đầu tư vào hoạt động Nhà Máy Nhiệt Điện với công suất 6.000 KW x 6,3KV, với công nghệ dùng bã mía để đốt lò phát điện, đảm bảo nguồn điện cung cấp nội bộ và bán cho điện lưới quốc gia. Điều này đã mang lại nguồn thu mới cho doanh nghiệp và giải quyết tốt vấn đề môi trường.

Nằm trong mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài, Công ty triển khai các dự án : Đầu tư nâng công suất ép lên 4.000 tấn/ ngày; hoàn chỉnh đầu tư vùng nguyên liệu tập trung 6.500 ha; đầu tư nâng công suất của nhà máy Nhiệt điện với công suất 12.000KWx 6,3KV; đầu tư Xưởng xay xát lúa gạo 500 tấn/ ngày; đầu tư hệ thống thiết bị dây chuyền gia công đường tinh luyện RE và một số dự án khác liên quan đến các sản phẩm sau đường và bên cạnh đường. Với triết lý kinh doanh “lợi ích tương đồng”, SOSUCO tự tin sẽ phát triển bền vững trong tương lai.

 

www.soctrangsugar.com

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh