Đơn vị liên kết

Công ty cổ phần mía đường Tây Nam

 

1/. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TÂY NAM

2/. Tên tiếng Anh: Tay Nam Sugar Joint Stock Company

3/. Tên viết tắt: TANASUCO

4/. Trụ sở chính: Ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

5/. Điện thoại: 0780.3862.493 Fax: 0780.3862.502

6/. Mã số thuế: 2000 266 469

 

7/. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh đường, phân bón vi sinh, các sản phẩm sau đường, sản xuất kinh doanh mía và nông sản.

     8/. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

* Hội đồng quản trị:

01/. Ông Phạm Quang Vinh              Chủ tịch HĐQT

02/. Ông Trần Vĩnh Chung               Thành viên HĐQT

03/. Ông Lê Văn Hiệu                       Thành viên HĐQT

Ảnh: Thành viên Hội đồng quản trị

* Ban kiểm soát:

01/. Ông Nguyễn Văn Thành            Trưởng Ban kiểm soát

02/. Ông Trần Thanh Thọ                 Thành viên Ban kiểm soát

03/. Ông Tiêu Thế Minh                    Thành viên Ban kiểm soát

* Ban điều hành:

01/. Ông Lê Văn Hiệu                       Tổng Giám đốc

02/. Ông Nguyễn Hoàng Khánh        Kê toán trưởng

9/. Các đơn vị trực thuộc:

-  Xí nghiệp đường Kiên Giang tọa lạc tại Ấp 5, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

- Xí nghiệp đường Cà Mau tọa lạc tại Ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh