Quan hệ cổ đông » Thông báo

THÔNG BÁO QUI TRÌNH VÀ THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CASUCO

Ngày: 04/12/2017 số lượt xem: 1663

 CASUCO thông báo qui trình và thủ tục chuyển nhượng cổ phần .

 

 Tải về tại đây !

Các tin khác
 - 
Thông báo
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh