Quan hệ cổ đông » Thông báo

Chứng nhận HALAL 2016

Ngày: 29/12/2016 số lượt xem: 1423
File chứng nhận tiêu chuẩn HALAL 2016 của CASUCO

 Tải về tại đây!

 

Link 2 !

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh