Tin tức - Sự kiện » Thông tin trong ngành

CASUCO áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011

Ngày: 20/05/2016 số lượt xem: 3992

 Nhằm thực hiện tổng thể các giải pháp giảm giá thành sản xuất, nâng sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Xác định năng lượng là một yếu tố quan trọng trong chi phí đầu vào của quá trình sản xuất, CASUCO thực hiện các giải pháp trong quản lý việc sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất. Từ 01/2015, CASUCO triển khai các giải pháp, nhận diện đánh giá các thiết bị sử dụng năng lượng, ban hàn các thủ tục, qui định kiểm soát và sử dụng năng lượng hiệu quả tại các khâu trên dây chuyền sản xuất, nhà xưởng bước đầu mang lại hiệu quả. Ngày 12/5/2016 tổ chức BSI – cơ quan chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của Vương Quốc Anh chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng của CASUCO phù hợp với tiêu chuẩn ISO 50001:20011.

 

Hình ảnh giấy chứng nhận 2 trang tiếng Việt và tiếng Anh

 Hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức ISO xây dựng và ban hành. Mục đích của Tiêu chuẩn Quốc tế này nhằm giúp cho CASUCO thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để cải tiến hiệu suất năng lượng, bao gồm việc sử dụng, tiêu thụ và hiệu quả năng lượng. Việc thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn này nhằm hướng tới sự giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí năng lượng và các tác động môi trường có liên quan khác, thông qua việc quản lý năng lượng có hệ thống.

 Tiêu chuẩn ISO 50001 được CASUCO áp dụng dựa trên các nguyên tắc chung, đồng bộ với Hệ thống quản lý chất lượng đã áp dụng từ trước như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 14001 (quản lý môi trường), ISO 22000 (an toàn thực phẩm). Các hệ thống quản lý này đã giúp CASUCO nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện môi trường sản xuất tạo ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu về vệ sinh thực phẩm, môi trường phục vụ tốt nhất cho cộng đồng.

Bp.KD-TT

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh