Tin tức - Sự kiện » Thông tin trong ngành

TỪNG BƯỚC TÁI CƠ CẤU TOÀN DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TÂY NAM.

Ngày: 08/04/2016 số lượt xem: 3704

 

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) về việc mua lại cổ phần và nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty cổ phần mía đường Tây Nam (TANASUCO), gồm Xí nghiệp đường Kiên Giang tọa lạc tại Ấp 5, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang và Xí nghiệp đường Cà Mau tọa lạc tại Ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Ngày 02/3/2016, sau khi thỏa thuận với các cổ đông lớn, CASUCO và DATC chính thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần kèm khoản nợ phải thu tại TANASUCO, thực hiện hoàn tất theo tinh thần của hợp đồng nêu trên, CASUCO đã tăng tỷ lệ cổ phần sở hữu lên 60,24% và  chính thức trở thành chủ nợ của TANASUCO. Tiếp theo đó cũng trên tinh thần thỏa thuận và hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, một số cổ đông lớn của TANASUCO như công ty Kim Hà Việt, Ông Lê Hồng Thái …. cũng đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại TANASUCO cho CASUCO nâng tỷ lệ sở hữu của CASUCO lên 97,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại TANASUCO.

Nhằm từng bước tái cơ cấu toàn diện TANASUCO sau khi mua lại cổ phần và công nợ phải thu, ngày 06/4/2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty cổ phần mía đường Tây Nam đã được khai mạc với sự tham dự của Ông Hồ Văn Thám - đại diện lãnh đạo DATC, Bà Trần Thị Thái (Kim Hà Việt) cùng với 14 đại diện cổ đông tham dự, nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với cơ cấu chủ sở hữu mới, cụ thể: Ông Hồ Văn Thám; Ông Nguyễn Huy Lập xin miễm nhiệm thành viên HĐQT do không còn đại diện vốn của DATC tại TANASUCO; Bà Trần Thị Thái; Ông Lê Hồng Thái cũng xin miễm nhiệm thành viên HĐQT do đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu; tương tự, Bà Vũ Thị Kim Anh và Ông Phạm Như Hóa xin miễm nhiệm thành viên Ban kiểm soát TANASUCO. Với điều kiện và tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

 

 

                           Ảnh: Tặng quà lưu niệm cho các thành viên HĐQT, BKS xin miễn nhiệm

 

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần nầy đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm Ông Trần Vĩnh Chung và Ông Lê Văn Hiệu, và bầu Ông Phạm Quang Vinh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT – TANASUCO nhiệm kỳ 2014 – 2019. Về phần Ban kiểm soát cũng đã bầu bổ sung Ông Trần Thanh Thọ và Ông Tiêu Thế Minh làm thành viên BKS, và bầu Ông Nguyễn Văn Thành giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát TANASUCO nhiệm kỳ 2014 – 2019.

 

                                                      Ảnh: Các TV. Hội đồng quản trị mới ra mắt đại hội

 

Song song đó, đại hội cũng đã biểu quyết thông qua phương án tái cấu trúc TANASUCO, cụ thể thống nhất cho dừng sản xuất tại Xí nghiệp đường Kiên Giang – thuộc TANASUCO kể từ niên vụ SX 2016 – 2017 và bán toàn bộ dây chuyền thiết bị của XNĐ Kiên Giang để có nguồn trả một phần nợ mà TANASUCO đã dùng dây chuyền thiết bị để thế chấp cho chủ nợ, giảm bớt lãi vay, đồng thời tập trung nguồn mía nguyên liệu cho Xí nghiệp đường Cà Mau hoạt động.

 

 

                 

            Ảnh: Các TV. Ban kiểm soát mới ra mắt đại hội

 

Đồng thời Hội đồng quản trị mới của TANASUCO cũng đã định hướng, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự, củng cố vùng mía nguyên liệu, bảo trì, bảo dưỡng dây chuyền máy móc thiết bị của XNĐ Cà Mau thật tốt để tiếp tục sản xuất có hiệu quả và tìm giải pháp đầu tư khai thác mặt bằng của XNĐ đường Kiên Giang sau khi tháo dỡ, di dời dây chuyền thiết bị.                                                         

Với việc tái cấu trúc toàn diện TANASUCO, thay đổi, bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, dừng sản xuất tại XNĐ Kiên Giang, cùng với sự quản lý, điều hành vùng mía nguyên liệu chung của CASUCO, chắc chắn trong thời gian tới TANASUCO sẽ phát triển một cách hiệu quả.

 

 

                                                                                  P. CHỨNG KHOÁN & ĐGNB

 
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh