Quan hệ cổ đông » Thông báo

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Ngày: 11/10/2019 số lượt xem: 1026
Quyết định số: 40/QĐ-HĐQT, ngày 11/10/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

 Tải về tại đây: Quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông.pdf

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh