Tin tức - Sự kiện » Thời sự

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TÂY NAM MỘT ĐẠI HỘI KÉM VUI

Ngày: 09/10/2015 số lượt xem: 2991
Công ty cổ phần mía đường Tây Nam (TANASUCO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 02/10/2015 tại trụ sở công ty, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, với sự tham dự của 27 cổ đông, đại diện cho 73 cổ đông toàn công ty, với số lượng cổ phần nắm giữ và ủy quyền tham dự là 8.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó tỷ lệ sở hữu của công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) là 18,99%.

 

          Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ 2014 – 2015, báo cáo về quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên vụ 2014 – 2015. Với kết quả SXKD niên vụ vừa qua không có hiệu quả, TANASUCO đã lỗ 18,538 tỷ đồng, chưa kể phần ngoại trừ của công ty kiểm toán AASC số tiền là 11,355 tỷ đồng công ty do thay đổi phương pháp khấu hao TSCĐ và khoản chi khen thưởng cho CB.CNLĐ chưa có nguồn bù đắp. Với khoản lỗ trong niên vụ 2014-2015 đã làm cho số lỗ lũy kế đến nay lên đến 65,828 Tỉ đồng và làm cho vốn chủ sở hữu lúc ban đầu là 80 Tỉ đồng nay chỉ còn lại là 18,012 Tỉ đồng .  

 

 

          Với kết quả lỗ lã của vụ sản xuất vừa qua đã làm cho không khí đại hội kém vui, các đại biểu tham dự đại hội đã chất vấn Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động SXKD của công ty niên vụ vừa qua, mặc dù Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng đã cố gắng tìm giải pháp vượt qua những khó khăn về huy động nguồn nguyên liệu, áp dụng giá thu mua mía linh hoạt … nhưng do nguồn mía nguyên liệu ít , mía kém chất lượng ( CCS bình quân chỉ đạt 8,12 – thấp hơn cả vụ SX trước ) , tỷ lệ thu hồi thấp, chất lượng sản phẩm kém …,  là những nguyên nhân chính dẫn đến SXKD không hiệu quả.

  

          Trước tình hình khó khăn về nguyên liệu mía của khu vực ĐBSCL nói chung và của tỉnh Cà Mau - Kiên Giang nói riêng (nơi có XNĐ Cà Mau và XNĐ Kiên Giang – trực thuộc TANASUCO) trong vụ sản xuất 2015 – 2016, Hội đồng quản trị, Ban điều hành TANASUCO cần phải nổ lực phấn đấu, đề ra các giải pháp hữu hiệu hơn nữa mới có thể thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng mía ép 190.000 tấn và sản xuất 15.500 tấn đường mà đại hội đã giao.

 

 

 

          Ngoài ra trong đại hội lần nầy, Hội đồng quản trị cũng trình Đại hội xem xét thông qua một số nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cho phù hợp với quy định theo luật doanh nghiệp 2014.

 

          Đặc biệt, nhân dịp đại hội có sự tham gia của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) ( là cổ đông sở hữu 41,25 % vốn điều lệ của TANASUCO và cũng là chủ nợ của khoản nợ trên 80 Tỉ đồng mà TANASUCO phải trả ) tất cả các cổ đông tham dự đại hội đã kiến nghị DATC cần có giải pháp tái cơ cấu TANASUCO một cách kịp thời, huy động mọi nguồn lực của cổ đông lớn, nhằm khắc phục những yếu kém, từng bước ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập sắp tới.

 

theo CK & ĐGNB

 

 

 

 

 

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh