Tin tức - Sự kiện » Bài viết CB_Người lao động

TỔNG QUAN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG USA

Ngày: 14/12/2015 số lượt xem: 3091

          Mỹ là một trong những nước tiêu thụ chất ngọt nhiều nhất trên thế giới , bao gồm cả si-rô có hàm lượng Fructose cao . Ngoài ra Mỹ cũng là một trong những nước sản xuất đường lớn nhất của thế giới , là một trong số ít những nước mà cả ngành đường mía và đường củ cải cùng song hành phát triển .

          Chương đường của Mỹ sử dụng hỗ trợ giá , cách thức phân chia thị trường nội địa và quota hạn ngạch thuế quan để điều chỉnh lượng đường hiện diện trên thị trường Mỹ.

 

CÂN ĐỐI CUNG CẦU QUA CÁC NĂM

 

Năm

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

 

 

1.000 Tấn qui thô

 

Đầu niên vụ

1,534

1,498

1,378

1,979

2,158

1,810

1,767

 

Tổng sản xuất

7,963

7,831

8,488

8,981

8,462

8,649

8,810

 

  Đường củ cải

4,575

4,659

4,900

5,076

4,794

4,893

5,075

 

  Đường mía

3,387

3,172

3,588

3,905

3,667

3,755

3,735

 

    Florida

1,646

1,433

1,828

1,867

1,763

1,975

1,940

 

    Louisiana

1,469

1,411

1,438

1,686

1,591

1,512

1,500

 

    Texas

112

146

150

173

145

123

130

 

    Hawaii

161

182

172

179

168

146

165

 

    Puerto Rico

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng nhập khẩu

3,320

3,738

3,632

3,224

3,742

3,569

3,398

 

  Nhập theo hạn ngạch

1,854

1,721

1,883

957

1,302

1,534

1,528

 

  Nhập khác

448

291

664

136

305

471

315

 

 Nhập không có chương trình

1,017

1,726

1,085

2,131

2,135

1,564

1,555

 

    Mexico

807

1,708

1,071

2,124

2,130

1,549

1,540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cung

12,817

13,067

13,498

14,185

14,362

14,028

13,975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng xuất khẩu

211

248

269

274

306

185

200

 

  Tạm nhập tái xuất

211

248

269

274

306

185

200

 

  Xuất khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng sử dụng

11,319

11,689

11,519

12,027

12,552

12,261

12,120

 

 

 
MÍA : DIỆN TÍCH,NĂNG SUẤT,THU HỒI , NĂNG SUẤT ĐƯỜNG

 

 

 

Mùa

 

Cho

cho

tỉ lệ

Năng suất

Lượng

Lượng

Tỉ lệ

Năng suất

 

vụ

Tổng

làm

SX

cho

của mía

mía cho SX

đường

thu

 đường/acre2

 

 

 

giống

đường

làm giống

cho SX đường

đường

SX

hồi

 

 

 

1,000 acres

Percent

Tons/acre

1,000

1,000 tons,

Percent

Short tons,

 

           

short tons

raw value

 

raw value

 

                   

 

Florida

                 

 

2010/11

392.0  

18.0  

374.0  

4.6    

32.7    

12,230   

1433

11.71  

3.83   

 

2011/12

397.0  

17.0  

380.0  

4.3    

37.5    

14,250   

1828

12.83  

4.81   

 

2012/13

413.0  

17.0  

396.0  

4.1    

36.6    

14,494   

1867

12.88  

4.71   

 

2013/14

416.0  

16.0  

400.0  

3.8    

34.3    

13,720   

1763

12.85  

4.41   

 

2014/15

408.0  

16.0  

392.0  

3.9    

38.4    

15,053   

1975

13.12  

5.04   

 

2015/16

415.0  

16.3  

398.7  

3.9    

39.0    

15,550   

1940

12.48  

4.87   

 

Hawaii

                 

 

2010

17.4  

1.9  

15.5  

10.9    

77.1    

1,195   

172

14.37  

11.08   

 

2011

16.6  

1.5  

15.1  

9.0    

85.2    

1,287   

183

14.20  

12.11   

 

2012

17.4  

1.5  

15.9  

8.6    

79.4    

1,262   

178

14.14  

11.22   

 

2013

17.7  

2.2  

15.5  

12.4    

87.2    

1,352   

168

12.43  

10.85   

 

2014

18.2  

2.2  

16.0  

12.1    

78.8    

1,261   

146

11.55  

9.10   

 

2015

18.7  

2.3  

16.4  

12.1    

78.4    

1,289   

165

12.80  

10.04   

 

Louisiana

                 

 

2010/11

420.0  

30.0  

390.0  

7.1    

27.8    

10,842   

1411

13.02  

3.62   

 

2011/12

410.0  

25.0  

385.0  

6.1    

27.6    

10,626   

1438

13.54  

3.74   

 

2012/13

428.0  

28.0  

400.0  

6.5    

33.0    

13,200   

1686

12.77  

4.22   

 

2013/14

442.0  

32.0  

410.0  

7.2    

30.5    

12,505   

1591

12.72  

3.88   

 

2014/15

411.0  

25.0  

386.0  

6.1    

29.5    

11,387   

1512

13.28  

3.92   

 

2015/16

410.0  

24.9  

385.1  

6.1    

31.0    

11,937   

1500

12.57  

3.90   

 

Texas

                 

 

2010/11

48.1  

2.3  

45.8  

4.8    

30.5    

1,396   

146

10.44  

3.18   

 

2011/12

49.0  

2.0  

47.0  

4.1    

33.5    

1,575   

150

9.51  

3.19   

 

2012/13

44.0  

1.0  

43.0  

2.3    

35.9    

1,544   

173

11.20  

4.02   

 

2013/14

35.1  

1.0  

34.0  

2.8    

42.4    

1,446   

145

10.05  

4.27   

 

2014/15

33.1  

1.6  

31.5  

4.8    

37.9    

1,194   

123

10.33  

3.91   

 

2015/16

38.0  

1.8  

36.2  

4.8    

36.0    

1,302   

130

9.99  

3.59   

 

Total cane

                 

 

2010/11

877.5  

52.2  

825.3  

5.9    

31.1    

25,663   

3161

12.32  

3.83   

 

2011/12

872.6  

45.5  

827.1  

5.2     

33.5    

27,738   

3599

12.97  

4.35   

 

2012/13

902.4  

47.5  

854.9  

5.3    

35.7    

30,500   

3905

12.80  

4.57   

 

2013/14

910.8  

51.2  

859.5  

5.6    

33.8    

29,023   

3667

12.64  

4.27   

 

2014/15

870.3  

44.8  

825.5  

5.1    

35.0    

28,894   

3755

13.00  

4.55   

 

2015/16

881.7  

45.3  

836.4  

5.1    

36.0    

30,078   

3735

12.42  

4.47   

 

 

Ghi chú :

1.     Đơn vị đo lường : Acres là mẫu Anh ( tương đương 0,4 ha ) .

2.     Mùa SX theo vụ bắt đầu từ tháng 10/ tháng 9 đối với Florida, Louisiana, và Texas. Mùa SX theo năm cho Hawaii

   

 

3.     Năng suất chỉ tính cho mía thu hoạch phục vụ cho SX đường ( không tính cho mía làm giống ) 

       
                               

 

 

GIÁ MÍA TẠI CÁC BANG USA

( USD /Tấn )

Vụ mía

Florida

Hawaii

Louisiana

Texas

Trung bình quốc gia

2010/11

38.00

58.40

45.20

32.20

41.70

2011/12

45.10

60.70

50.40

33.40

47.20

2012/13

44.50

58.10

38.80

29.90

41.90

2013/14

35.10

57.50

25.90

18.80

31.40

2014/15

--

--

--

--

35.70

Nguồn: USDA, NASS, Agricultural Prices.

Last Updated: 8/19/2015

GIÁ BÁN LẺ ĐƯỜNG TINH LUYỆN QUA CÁC NĂM GẦN ĐÂY

 

 

Năm

Quí 1

Quí 2

Quí 3

Quí 4

         

2010

62.77

63.17

61.87

63.63

2011

65.87

67.43

69.73

70.17

2012

71.40

69.47

68.73

68.03

2013

66.70

65.47

63.93

61.17

2014

61.57

60.53

60.10

61.40

2015

65.43

65.63

65.53

 

 

Giá : Cents/pound .

Nguồn :  Bureau of Labor Statistics.

   

Ngày cập nhật :  20/10/2015

     

 

GIÁ BÁN ĐƯỜNG THÔ QUA CÁC NĂM GẦN ĐÂY

 ( Giá tại thị trường New York , đã bao gồm thuế - phí các loại)

Năm

Quí 1

Quí 2

Quí 3

Quí 4

Trong năm

2010

38.20

31.49

35.36

38.83

35.97

2011

39.27

36.34

39.41

37.48

38.12

2012

34.40

30.32

27.93

22.94

28.90

2013

20.91

19.73

20.41

20.79

20.46

2014

21.32

24.88

25.26

25.16

24.15

2015

24.64

24.59

24.46

 

 

Giá : Cents/pound

Nguồn:  Intercontinental Exchange.

Last Updated: 12/1/2015

 

PQV

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh