Tin tức - Sự kiện » Thông tin trong ngành

Thông báo số: 01/TB-HĐQT V/v thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Ngày: 16/08/2021 số lượt xem: 722
Thông báo số: 01/TB-HĐQT V/v thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Taive:/file/TB%2001.pdf 

Các tin khác
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh