Tin tức - Sự kiện » Thông tin trong ngành

Thông báo số: 16/TB-ĐCT/2022, ngày 04/04/2022, V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày: 09/04/2022 số lượt xem: 920
Thông báo số: 16/TB-ĐCT/2022, ngày 04/04/2022, V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Taivetaiday:Thông báo số: 16 Chốt DS CĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2021.pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh