Quan hệ cổ đông » Thông báo

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày: 02/01/2021 số lượt xem: 313
Casuco công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kết thúc nhiệm kỳ III (2015-2020) Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.

 Taivetaiday: NQ DAIHOI.pdf

 

Tin mới hơn
 - 
Thông báo
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh