Tin tức - Sự kiện » Thời sự

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2016

Ngày: 25/01/2016 số lượt xem: 2355

 Trong năm 2016, việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương hàng tháng sẽ thực hiện theo biểu thuế lũy tiến từng phần như bảng bên dưới.

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Đồng thời, mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

 

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.

Tải file tính thuế thu nhập cá nhân 2016 tại đây!

Trích nguồn: Dân Luật

 

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh