Tin tức - Sự kiện » Thời sự

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Mía đường Cần Thơ

Ngày: 28/05/2010 số lượt xem: 1947

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Mía đường Cần Thơ
(27/05/2010)

Ngày 18/5/2010, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Mía đường Cần Thơ. Công ty cần thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng quy định của Luật Chứng khoán hiện hành và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/4/2010 của Công ty.

(UBCKNN)

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh