Quan hệ cổ đông » Thông báo

Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2021

Ngày: 01/06/2022 số lượt xem: 482
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 31/05/2022

 Tải về tại đây: Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.pdf

Các tin khác
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh