Vùng nguyên liệu » Mía giống

K88 - 65 (Chín muộn)

Ngày: 05/06/2014

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

 • Lá màu xanh hơi dài, rộng, dài và cứng.
 • Bẹ lá có nhiều lông, ôm sát thân, dễ bóc bẹ.
 • Tai lá trong hình răng cưa.
 • Thân rất to, thẳng, có màu xanh vàng, phủ một lớp sáp dầy.
 • Lóng hình chóp, đai sinh trưởng rộng, đai rễ hẹp, có 3 hàng điểm rễ.
 • Mắt mầm hình tròn hơi lồi, nằm sát sẹo lá, cánh mầm rộng.
 • Không có rãnh mầm.                                  

ĐẶC ĐIỂM CÔNG - NÔNG NGHIỆP

 • Nẩy mầm khá, đẻ nhánh tập trung.
 • Bị sâu đục thân, ít trổ cờ.
 • Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt, ít đổ ngã.
 • Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.
 • Năng suất trên 150 tấn/ha.
 • Chữ đường 10-11.

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh