Vùng nguyên liệu » Mía giống

M30 - 3566 (Chín muộn)

Ngày: 05/06/2014

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

 • Lá rũ, phiến lá rộng và dài.
 • Bẹ lá màu đỏ tím, có lớp phấn trắng mỏng, không có lông, dễ bóc lá.
 • Thân to trung bình, phơi ra nắng có màu nâu đỏ, bị nứt thân.
 • Lóng dài hình trụ.
 • Mầm hình trứng, nằm sát mấu lá, có cánh mầm màu nâu đỏ.

ĐẶC ĐIỂM CÔNG - NÔNG NGHIỆP

 • Nẩy mầm mạnh, đẻ nhánh nhiều, khả năng vươn lóng nhanh.
 • Ít sâu bệnh, ít trổ cờ.
 • Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt.
 • Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.
 • Năng suất trên 150 tấn/ha.
 • Chữ đường 10-11.

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh