Vùng nguyên liệu » Mía giống

K95 - 156 (Chín trung bình)

Ngày: 05/06/2014

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

 • Lá dài, rộng. Bẹ lá dày, ít lông, màu xanh phủ sáp trắng, khó bóc lá.
 • Tai lá ngắn, tai lá trong hình cựa, tai lá ngoài hình tam giác.
 • Thân to, có màu xanh ẩn vàng, phủ một lớp sáp trắng.
 • Đai sinh trưởng rộng, lồi, màu sáng trong.
 • Lóng hơi ngắn, hình trụ.
 • Mầm hình trứng, hơi lồi, cánh mầm hẹp, đỉnh mầm có chùm lông, không có rãnh mầm, mầm nằm cách sẹo lá tạo thành vết lõm.                               

  ĐẶC ĐIỂM CÔNG - NÔNG NGHIỆP

 • Nẩy mầm mạnh, đồng đều, đẻ nhánh khá, vươn lóng nhanh.
 • Thích nghi vùng đất xám, chịu phèn, hạn tương đối.
 • Kháng sâu đục thân, bệnh than, ít đỗ ngã.
 • Khả năng lưu gốc tốt.
 • Năng suất trên 150 tấn/ha.
 • Chữ đường 10-11.

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh