Vùng nguyên liệu » Mía giống

KU60 - 1 (Chín muộn)

Ngày: 05/06/2014

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

 • Lá dài cong, hai tai lá to có hình cựa và hình tam giác.
 • Bẹ lá màu xanh ẩn tím có sáp phủ, có lông, tự bốc lá. Phiến lá dày, rộng.
 • Thân to, đều cây lóng hình chùy, màu xanh ẩn vàng không có vết nứt.
 • Dáng bụi hơi xòe, ngọn xòe và cong.
 • Mầm hình tròn, lồi, sát mấu lá, đỉnh mầm có chùm lông, có cánh mầm.

ĐẶC ĐIỂM CÔNG - NÔNG NGHIỆP

 • Nẩy mầm mạnh, đẻ nhánh nhiều, khả năng vươn lóng nhanh.
 • Ít sâu bệnh, ít trổ cờ.
 • Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt.
 • Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.
 • Năng suất trên 140 tấn/ha.
 • Chữ đường 11-12.

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh