Vùng nguyên liệu » Mía giống

LK92 - 11 (Chín trung bình)

Ngày: 05/06/2014

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

 • Phiến lá nhỏ, thế lá hơi rũ. Tai lá trong ngắn và tai lá ngoài không có.
 • Bẹ lá màu xanh lợt, ôm sát thân, ít lông, không tự bóc lá.
 • Đai sinh trưởng hẹp, lồi, có màu vàng sáng.
 • Thân to trung bình, mọc thẳng, có màu vàng ẩn xanh.
 • Lóng hình trụ ngắn, có lớp sáp mỏng màu trắng xám.
 • Mắt mầm hình trứng, nằm sát sẹo lá, cánh mầm rộng, đỉnh mầm có chùm lông ngắn.
 • Có rãnh mầm.

ĐẶC ĐIỂM CÔNG - NÔNG NGHIỆP

 • Nẩy mầm tốt, đẻ nhánh tập trung.
 • Bị sâu đục thân, ít trổ cờ.
 • Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt, ít đổ ngã.
 • Thời gian thu hoạch trên 11 tháng.
 • Năng suất trên 150 tấn/ha.
 • Chữ đường 10-11.

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh