Vùng nguyên liệu » Mía giống

QĐ93 - 159 (Chín sớm)

Ngày: 05/06/2014

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

 • Thế lá thẳng đứng, ngọn lá hơi rủ, có màu xanh lục nhạt.
 • Bẹ lá ít lông; màu xanh ẩn vàng, có những vệt màu nâu đỏ chạy dọc theo bẹ lá. Dễ bóc bẹ. 
 • Thân to trung bình, trước khi bóc bẹ có màu xanh ẩn vàng, sau khi bóc bẹ, phơi ra nắng có màu vàng xanh, phủ lớp phấn trắng.
 • Lóng hình  tròn, không đều, phần dưới to hơn phần trên.
 • Mầm hình tròn, nhỏ, đỉnh mầm không vượt khỏi mấu lá.

ĐẶC ĐIỂM CÔNG - NÔNG NGHIỆP

 • Mọc mầm khá, đẻ nhánh mạnh.
 • Thích nghi đất trung bình, tốt, không chịu phèn.
 • Ít sâu bệnh.
 • Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt.
 • Năng suất trên 120 tấn/ha.
 • Thời gian thu hoạch 8-10 tháng.
 • Chữ đường trên 12.

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh