Vùng nguyên liệu » Mía giống

K88 - 92 (Chín muộn)

Ngày: 05/06/2014

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

 • Lá màu xanh nhạt, phiến lá rộng, dài và cứng.
 • Bẹ lá không có lông, ôm sát thân, tai lá trong hình ngọn giáo, tai ngòai hình răng cưa, dễ bóc lá.
 • Thân rất to, thẳng, trước khi bóc bẹ có màu trắng ẩn vàng, phơi ra nắng có màu tím nâu, phủ một lớp sáp muội.
 • Lóng dài hình trụ, đai sinh trưởng rộng, có 2 hàng điểm rễ thẳng đều.
 • Mầm hình tròn, lớn, nằm sát sẹo lá, cánh mầm rộng.
 • Không có rãnh mầm.

 ĐẶC ĐIỂM CÔNG - NÔNG NGHIỆP

 • Nẩy mầm khá, tập trung, đẻ nhánh trung bình.
 • Ít sâu đục thân, ít trổ cờ.
 • Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt, thích hợp trồng rãi vụ.
 • Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.
 • Năng suất trên 150 tấn/ha.
 • Chữ đường 10-12.

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh