Vùng nguyên liệu » Mía giống

K93 - 10 (Chín muộn)

Ngày: 05/06/2014

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

 • Lá dài, rộng trung bình, chóp lá thẳng đứng.
 • Bẹ lá màu xanh ẩn vàng, phủ một lớp phấn trắng mỏng, có những vệt màu nâu đỏ chạy dọc bẹ lá, không có lông, ôm sát thân, khó bóc lá.
 • Tai lá trong hình tam giác.
 • Thân to trung bình, có màu xanh vàng.
 • Lóng dài hình trụ.
 • Mầm hình tròn, nhỏ.

ĐẶC ĐIỂM CÔNG - NÔNG NGHIỆP

 • Nẩy mầm mạnh, đẻ nhánh trung bình, khả năng vươn lóng nhanh.
 • Ít sâu bênh, ít trổ cờ.
 • Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt.
 • Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.
 • Năng suất trên 150 tấn/ha.
 • Chữ đường 10-12.

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh