Vùng nguyên liệu » Mía giống

K94 - 2 - 483 (Chín muộn)

Ngày: 05/06/2014

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

  • Thế lá hơi rũ, phiến lá trung bình, dài, mỏng, màu xanh đậm.
  • Bẹ lá màu xanh ẩn vàng, có phủ lớp phấn trắng mỏng, không có lông.
  • Thân to trung bình, màu xanh ẩn vàng. Lóng hình chóp cụt, nối thẳng.
  • Mầm to, hình tròn, hơi lồi, màu vàng sáng. Đỉnh mầm không có chùm lông, rãnh mầm cạn kéo dài đến hết lóng.

ĐẶC ĐIỂM CÔNG - NÔNG NGHIỆP

  • Đẻ nhánh mạnh, vươn lóng nhanh.
  • Mật độ cây hữu hiệu cao.
  • Không nhiễm bệnh than, kháng sâu đục thân.
  • Năng suất trên 140 tấn/ha.
  • Chữ đường 10-11.
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh